оп-па?!

(no subject)

Лєнін і Брівно.
Однажди Лєнін встрів Брівно
Била субота.
Красноармєйци закатали рукава
і строя комунізм копали шото
вніманіє не обращая на вождя.
а Лєнін із Брівном завьол бісєду
мол как діла, на вєчір какой план
шо нє составітє ль компанію к обєду
бо Крупська не дає, ушла Каплан.
шо мол я одінок, хоть пролітарій
давно-дє нєбило Брівна в моєй судьбє
і прочі разні ці мужскіє штукі
шоб лішби заманіть Брівно к сібє.
а утром тіхо плакала осіна
Брівно, як хто не знав було с нійо,
бо Лєнін поступив с нєй не красіво
попользовав і к мужику ушов с ружьйом...
оп-па?!

(no subject)

.

убіл мішок палладія
міханіка Гіннадія
хотєл украсть палладій
із фабрікі Гіннадій
но массу не учьол
случівсь мішок тяжол
і при транспартіровкі
на шеє із вірьовкі
пітля образовалась
літальной оказалась...
баналєн вивод опуса -
ворішка, не вийобуйся!
воруйтє аллюміній!
он лєгчє і красівєй!
оп-па?!

(no subject)

.

за всю свою долгую жизь
сторож Нікіфор нєбил ніразу -
дальше любую точьку на картє
можна тикать указкой.
нє потому шо нєбило дєнєг,
яблокі шлі харашо -
бралі люді на сок, і на сідр
просто покушать їшчо.
дєнєг не бить в чілавєка каторий
сад охраня цілу ноч?
што ви, как можна
мєбєлі гори,
вивчєна в тєхнікум доч.
всьо харашо у фінансовой сфєрє
в лічном отлічно ващє
токо таможня не пропускала
с ружьйом, в сапогах
і в плащє...