?

Log in

No account? Create an account
< back | 0 - 10 |  
serj_doc [userpic]

(no subject)

December 10th, 2018 (07:49 pm)

Шошотут у вас?

serj_doc [userpic]

(no subject)

September 15th, 2017 (02:54 pm)

ну шо ти, давно затєраний мір?
живиє єсть?

serj_doc [userpic]

(no subject)

August 21st, 2016 (09:43 pm)

заблакірували підараси на фізбукє...
нічьо, всєх не переблокіруїш

serj_doc [userpic]

а ми прадалжаїм

August 9th, 2016 (10:11 am)

писать у живой журнал шоб хоть както дєлать від шо он ні мьортвий бгггг

serj_doc [userpic]

(no subject)

August 1st, 2016 (10:30 am)

глушнячок...

serj_doc [userpic]

ну шо, дівчонкі

August 1st, 2016 (10:26 am)

хуярте ув камєнти ваши сіські!
як у стари добри чяси.
тут жеж можна бггг

serj_doc [userpic]

(no subject)

August 1st, 2016 (10:23 am)

а шо, живиє тут ішчьо є? бггг

serj_doc [userpic]

(no subject)

August 28th, 2015 (07:32 pm)

Лєнін і Брівно.
Однажди Лєнін встрів Брівно
Била субота.
Красноармєйци закатали рукава
і строя комунізм копали шото
вніманіє не обращая на вождя.
а Лєнін із Брівном завьол бісєду
мол как діла, на вєчір какой план
шо нє составітє ль компанію к обєду
бо Крупська не дає, ушла Каплан.
шо мол я одінок, хоть пролітарій
давно-дє нєбило Брівна в моєй судьбє
і прочі разні ці мужскіє штукі
шоб лішби заманіть Брівно к сібє.
а утром тіхо плакала осіна
Брівно, як хто не знав було с нійо,
бо Лєнін поступив с нєй не красіво
попользовав і к мужику ушов с ружьйом...

serj_doc [userpic]

(no subject)

August 20th, 2015 (12:21 pm)

.

убіл мішок палладія
міханіка Гіннадія
хотєл украсть палладій
із фабрікі Гіннадій
но массу не учьол
случівсь мішок тяжол
і при транспартіровкі
на шеє із вірьовкі
пітля образовалась
літальной оказалась...
баналєн вивод опуса -
ворішка, не вийобуйся!
воруйтє аллюміній!
он лєгчє і красівєй!

serj_doc [userpic]

(no subject)

August 18th, 2015 (02:04 pm)

.

за всю свою долгую жизь
сторож Нікіфор нєбил ніразу -
дальше любую точьку на картє
можна тикать указкой.
нє потому шо нєбило дєнєг,
яблокі шлі харашо -
бралі люді на сок, і на сідр
просто покушать їшчо.
дєнєг не бить в чілавєка каторий
сад охраня цілу ноч?
што ви, как можна
мєбєлі гори,
вивчєна в тєхнікум доч.
всьо харашо у фінансовой сфєрє
в лічном отлічно ващє
токо таможня не пропускала
с ружьйом, в сапогах
і в плащє...

< back | 0 - 10 |